Navigation Tree Organisatie Missie Beloning Aanmelding Vertel het

Bericht A - Ideaal
De stichting kent als ideaal dat ieder mens toegang heeft tot educatie en arbeid op een manier die zingeeft aan zowel lid als samenleving.
Waarbij iedereen ook armoedigen of gehandicapten toegang heeft tot een leven waarin er bijdrage is aan een goede maatschappij.

Ieder mens bij motivatie behoort toegang te hebben tot een leven die voor anderen van betekenis is.
Ook heeft ieder lid, een recht op een levenstandaard die niet tot gierigheid of oneerlijke zaken leidt.

Deelname is een roeping of een motivatie tot compassie.

Het ideaal is dat er een grote internationale stichting is,
die ieder mens op de wereld ook armoedigen in derde wereldlanden
de kans geeft bij te dragen aan een wereld waarin goedheid betekent dat elke land
haar inwoners kans geeft tot opleiding, voedselverschaffing, politie, ziekenverzorging.

Het ideaal is dat deze stichting kans geeft voor landen om met behulp van deze groep mensen welvaart te creeren.


Bericht B
Een ideale vorm van deze stichting heeft een globale aanwezigheid en een multinationale manier om te bestaan.
Alle landen die participeren delen ook in de kosten en opbrengsten.

Als een land met veel grondstoffen lid is, zal worden gevraagd of ze die grondstoffen willen doneren.
Doneren met onbaatzuchting kenmerk, maar omdat de organisatie mondiaal
is zal er ook vanuit andere landen weer aanbod terug vloeien.

De Missie is om mensen een kleine stap richting geluk & welvaart en vrede te brengen.
Een kleine stap die voor ieder mens mogelijk is om te maken.

De missie is om ook de aarde en haar grondstoffen en ecosystemen op een verantwoorde manier te benutten.
Geen korte-termijn denken waarbij de grond wordt uitgeput of vernield.
Geen korte-termijn doelen zoals winst of egoistisch belang.

De stichting is een manier om te beantwoorden aan de roepende vraag van
armoedige landen die toegang willen tot een goede welvaart zoals die in het westen wel aanwezig is.

De stichting is geen communisme omdat het geen land is.
De stichting is landgrens overschrijdend.

Alle landen die mee doen, verkrijgen ook de gunst van alle andere landen die meedoen
. Maar de stichting mengt zich niet in oorlogen, behalve dan uit humane overwegingen.
(wrede regimes die moreel wettelijk verboden moeten zijn)


De Missie is een gelukkige wereld, waarin ieder deelt in gelijke mate en
geen individuen zichzelf verrijkt terwijl anderen niet eens de nooddruft hebben.