Navigation Tree Organisatie Missie Beloning aanmelding Vertel het

Aanmelding


Vooraf een mededeling:
Dit is geen bestaande stichting of organisatie,
Het is een doel of ideaal.

Elke persoon die lid wil worden van deze stichting,
Geen eis tot hoogte genoten opleiding,
Geen eis tot leeftijd of raciale afkomst.
Geen eis tot sociale status (relatie, kinderen of alleenstaand)
Personen met een goede levensverwachting krijgen een opleiding, maar beloven die de eerste periode ten goede aan de stichting te laten komen.
Personen met handicap krijgen compensatie ervoor.

Personen kunnen naar andere landen worden verwezen om daar hun expertise te voeren.
Personen kunnen een dringend advies krijgen een bepaalde functie te aanvaarden of opleiding te volgen.

Aanmelding is voor ieder burger van ieder land vrijelijk aan te vragen,
De motivatie en serieusheid wordt onderzocht en een oordeel
over bijdrage tot zingeving in de samenleving wordt bijgevoegd.

Mensen van armoedige komaf hebben evenveel recht op aanmelding als mensen van welvarende landen.